Sissejuhatus


Eesti on täis jagamisväärset ja põnevat, mida teistele näidata ja ise uuesti avastada. Samavõrd tähtis, kui on võõraste inimeste siiatoomine ja neile siinse elu näitamine, on suhtlemine välismaailmaga, Eestist rääkimine. Et teha seda hästi ja tulemuslikult, peame ise teadma, kuidas ja mida rääkida. Kui ise usume, et oleme tulevikku vaatav, värsketest ideedest tulvil rahvas heade üllatuste maalt ja oskame seda ka välja öelda, siis usuvad seda ka teised.